Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procediment per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobles de cuina i electrodomèstics als habitatges de l'Institut Balear de l'Habitatge

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 414KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009161/p52.pdf
Data: 03/11/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009094/p23.pdf
Data: 30/06/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/07/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 17/07/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Document d'adjudicació provisional (PDF de 331KB)  

Adjudicatari provisional: MOSTOLES INDUSTRIAL, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 23/09/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 331KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 439KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 1797KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MOSTOLES INDUSTRIAL, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic