Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Subministrament de gas natural per a l Hospital Comarcal d Inca

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 568/16
CPV: 44161110 - Red de distribución de gas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 569.693,46 Euros
IVA: 119.635,63 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 689.329,09 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 569.693,46 Euros
IVA: 119.635,63 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 689.329,09 Euros
Lots: No hay
Durada del contracte: 24 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 379KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 409KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 85KB)  
Altres (PDF de 382KB)  

Anuncis de licitació

Accés: https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/07/pdfs/BOE-B-2017-1063.pdf
Data: 07/01/2017
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 476KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/01/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 30/01/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Multienergía Verde S.L.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 569.693,46 Euros
IVA: 119.635,63 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 689.329,09 Euros
Data de l'adjudicació: 04/04/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Observacions: La Unidad de contratación Administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears ha subido a esta plataforma de contratación la Resolución de Adjudicación del contrato de suministro de gas natural para el Hospital Comarcal d Inca.
Document d'adjudicació (PDF de 2693KB)  

Més informació

NOTA ACLARATORIA - Día 3 de febrero de 2017 se ha subido a la plataforma la Resolución por la cual se procede a la designación de los miembros de la Mesa de Contratación. - En fecha de hoy, 19 de enero de 2017, se ha colgado nuevo documento de respuesta a preguntas planteadas por un licitador. Están en Documentación complementaria 2. Al no poder subir a la plataforma de contratación documentos en formato excel, ruego a los licitadores que precisen el documento anexo I en formato excel lo soliciten a la dirección de correo electrónico siguiente: mariae.chimelis@ibsalut.es Gracias

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Adjudicacions (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears