Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Anunci de licitació del contracte mixt d'adquisició i manteniment de llicència per a l'ús de taxonomies inferemeres: NANDA, NIC, NOC i les seves interrelacions pel Servei de Salut de les Illes Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 593/16
CPV: 72260000 - Servicios relacionados con el software
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 134.462,77 Euros
IVA: 28.237,18 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 162.699,95 Euros
Durada del contracte: 48 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1975KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 443KB)  
Altres (PDF de 20KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 114KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 73KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10609/seccion-v-anuncios/475
Data: 31/01/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/2017 a les 14.00 h

Més informació

07/02/2017 Respuesta a duda planteada sobre los pliegos del expediente SSCC PA 593/16 en Documents: Altres. 27/02/2017 Acta Mesa Contratación apertura sobre 2 (Oferta Económica) y sobre 3 (Oferta Técnica) en Documents: Acta mesa 1. 13/03/2017 Acta Mesa Contratación de revisiçon de la subsanación de errores de la empresa licitadora y propuesta de adjudicación. En Documents Acta mesa II.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 60KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 94KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears