Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

modificació de l'anualitat 2016 del contracte del servei de teletraducció destinat als serveis d'atenció a víctimes de violència de gènere de les Illes Balears per als anys 2016, 2017 i 2018

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
Núm. d'expedient: CONTR 2016/476
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2016/5248
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Servei de teletraducció destinat als serveis d'atenció a víctimes de violència de gènere de les Illes Balears per als anys 2016, 2017 i 2018
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2016/476
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=39578&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 2.601,43 Euros
IVA: 546,30 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 3.147,73 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: DUALIA TELETRADUCCIONES S.L., con NIF B20822144
Data d'aprovació: 19/10/2016
Data de formalització: 19/10/2016
Data d'inici: 19/10/2016
Data prevista d'acabament: 14/04/2018

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears