Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de missatges curts (SMS) amb cessió d'equipament per el seu enviament

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 17/0010-00
CPV: 64212100 - Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.550,00 Euros
IVA: 535,50 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.085,50 Euros
Altres conceptes: Pack 50.000 SMS
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 71.400,00 Euros
IVA: 14.994,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 86.394,00 Euros
Valor estimat del contracte: 157.080,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 272KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 102KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 393KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 250KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/04/2017
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 03/04/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 8

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears