Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de 100 lliteres

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 655-2017
CPV: 39143110 - Camas y ropa de cama y pasamanería especializada
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 02/03/2017 fins el 30/06/2017
Import (IVA exclòs): 13.686,00 Euros
IVA: 2.874,06 Euros
Import (IVA inclòs): 16.560,06 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Alberto Vivar Guerra
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 50458169X
Data d'aprovació: 23/02/2017
Data de formalització: 02/03/2017
Data d'inici: 02/03/2017
Data prevista d'acabament: 30/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -