Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Gestió de bitllets i allotjaments derivats dels desplaçaments fora de Mallorca del director i dels responsables dels departaments

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 654/2017
CPV: 63510000 - Servicios de agencias de viajes y servicios similares
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 22/02/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 14.727,28 Euros
IVA: 3.092,72 Euros
Import (IVA inclòs): 17.820,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Viajes Llabrés S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07455660
Data d'aprovació: 13/02/2017
Data de formalització: 22/02/2017
Data d'inici: 22/02/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -