Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Modificat núm. 1 del contracte de servei pel funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües residuales i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona E2.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/SE/12/30
Núm. de pròrroga del contracte: PRIMERA
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: SA/SE/12/30
Durada de la pròrroga de contracte: Des del 01/04/2017 fins el 30/11/2017
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 467.314,33 Euros
IVA: 96.036,01 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 563.350,34 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Data d'aprovació: 23/02/2017
Data de formalització: 14/03/2017
Data d'inici: 01/04/2017
Data prevista d'acabament: 30/11/2017

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears