Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació 1ª de l'expedient SSCC PA 229/2014. Gestió de residus sanitaris i perillosos dels centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears: Lot 1 i Lot 2

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Núm. d'expedient: SSCC MO 636/16
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: SSCC PA 229/14
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=36131&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 103.078,06 Euros
IVA: 21.646,39 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 124.724,45 Euros
Lots: 2
Efecte econòmic de la modificació: Amb disminució
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2
Adjudicatari: ADALMO,S.L.
Data d'aprovació: 04/04/2017
Data de formalització: 04/05/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 117KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears