Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Arrendament sense opció de compra de 60 vehicles per al transport sanitari terrestre urgent a les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 561/16
CPV: 34114121 - Ambulancias
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 10.141.500,22 Euros
IVA: 2.129.715,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 12.271.215,27 Euros
Valor estimat del contracte: 12.169.800,26 Euros
Durada del contracte: 48 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 510KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 7104KB)  
Documentació complementària (PDF de 234KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 22/05/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: FRAIKIN ASSETS SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): W0017646A
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 5.751.360,00 Euros
IVA: 1.207.785,60 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 6.959.145,60 Euros
Data de l'adjudicació: 11/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 6
Document d'adjudicació (PDF de 2018KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 11/08/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 15/09/2017 fins a 15/09/2017

Més informació

El TARC, por Resolución de 23/06/2017, acuerda "Levantar la suspensión del procedimiento acordada con fecha 25 de mayo de 2017 de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.4 del TRLCSP".

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Adjudicacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears