Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Organització i gestió dels Campaments 2017del IBJove

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 668/2017
CPV: 55243000 - Servicios de colonias de vacaciones para niños
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 60.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 60.000,00 Euros
Lots: 12
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 60.000,00 Euros
Valor estimat del contracte: 60.000,00 Euros
Durada del contracte: Des del 01/07/2017 fins el 31/08/2017
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 1514KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 349KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/04/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 26/04/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 27/04/2017
Data d'obertura de proposicions: 27/04/2017

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears