Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Servei de manteniment del hardware i software de l'equipament de l'electrònica de xarxa CISCO, situada als diferents centres de procés del dades de l'IbSalut.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 595/16 BIS
CPV: 50332000 - Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 226.863,74 Euros
IVA: 47.641,39 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 274.505,13 Euros
Valor estimat del contracte: 340.295,61 Euros
Durada del contracte: 24 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 364KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1027KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 49KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153400-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 22/04/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears