Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Servei de manteniment del hardware i software de l'equipament de l'electrònica de xarxa CISCO, situada als diferents centres de procés del dades de l'IbSalut.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 595/16 BIS
CPV: 50332000 - Servicios de mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 226.863,74 Euros
IVA: 47.641,39 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 274.505,13 Euros
Valor estimat del contracte: 340.295,61 Euros
Durada del contracte: 24 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 364KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1027KB)  
Annex I (PDF de 55KB)  
Documentació complementària (PDF de 62KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 49KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 90KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 286KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 98KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-B-2017-27122.pdf
Data: 04/05/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153400-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 22/04/2017
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Acuntia, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A80644081
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 145.808,45 Euros
IVA: 30.619,77 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 176.428,22 Euros
Data de l'adjudicació: 28/07/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 5
Document d'adjudicació (PDF de 167KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 01/08/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 24/08/2017 fins a 30/08/2017

Formalització

Adjudicatari: ACUNTIA, S.A
Data de formalització del contracte: 24/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 145.808,45 Euros
IVA: 30.619,77 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 176.428,22 Euros
Termini d'execució de contracte: 24 mesos
Data d'inici: 24/08/2017
Data prevista d'acabament: 23/08/2019
Cessió del contracte: No
Subcontractació: Si

Anuncis de formalització

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/06/pdfs/BOE-B-2017-50559.pdf
Data: 06/09/2017
Publicat en: BOE

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342743-2017:TEXT:ES:HTML
Data: 31/08/2017
Publicat en: DOUE

Més informació

20/07/2017: Hemos introducido el Acta de la Mesa de Contratación, sesión 3.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 123KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 125KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears