Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Acord marc per a la selecció de proveïdors per al subministrament d'implants de genoll i maluc per als pacients del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Sistema de racionalització: Acord marc
Núm. d'expedient: SSCC AM 571/16
CPV: 33184100 - Implantes quirúrgicos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 8.225.200,00 Euros
IVA: 822.520,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 9.047.720,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 8.225.200,00 Euros
IVA: 822.520,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 9.047.720,00 Euros
Lots: 15 lotes
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 8.225.200,00 Euros
IVA: 822.520,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 9.047.720,00 Euros
Valor estimat del contracte: 18.095.440,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 884KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 11143KB)  
Annex I (PDF de 3063KB)  
Documentació complementària (PDF de 20KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 766KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 05/07/2017 a les 14.00 h

Més informació

En fecha 28/04/2017, y de acuerdo con las posibilidades de variantes que admiten los pliegos, se completa el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con los precios unitarios máximos sin IVA de licitación de cada lote globalmente considerado, ya que sólo incluía dichos precios de los artículos que forman parte de los lotes. En fecha 05/05/2017, se corrigen los pliegos debido a que se había detectado una mala numeración de los lotes 7 y 8. Asimismo, se corrige el precio unitario máximo sin IVA del lote 7, en el que también se había detectado un error, aunque los precios unitarios máximos sin IVA de los sublotes eran correctos y por tanto no afecta al presupuesto global. En fecha 09/05/2017 se corrige el precio unitario máximo sin IVA del lote 3, sin afectar a los precios de los sublotes ni al importe global; se aporta nuevo PCAP con dicha corrección. En fecha 26/05/2017 se publica nuevo documento de preguntas y respuestas y se procede a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 05/07/2017. En fecha 01/06/2017, se actualiza el documento de preguntas y respuestas añadiendo una nueva pregunta-respuesta.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 122KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears