Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Acord marc per a la selecció de proveïdors per al subministrament d'implants de genoll i maluc per als pacients del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Sistema de racionalització: Acord marc
Núm. d'expedient: SSCC AM 571/16
CPV: 33184100 - Implantes quirúrgicos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 8.225.200,00 Euros
IVA: 822.520,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 9.047.720,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 8.225.200,00 Euros
IVA: 822.520,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 9.047.720,00 Euros
Lots: 15 lotes
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 8.225.200,00 Euros
IVA: 822.520,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 9.047.720,00 Euros
Valor estimat del contracte: 18.095.440,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 886KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 11277KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 30/05/2017 a les 14.00 h

Més informació

En fecha 28/04/2017, y de acuerdo con las posibilidades de variantes que admiten los pliegos, se completa el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con los precios unitarios máximos sin IVA de licitación de cada lote globalmente considerado, ya que sólo incluía dichos precios de los artículos que forman parte de los lotes.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 91KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears