Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Assegurança edific Consolat de Mar

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CNB06 2017 1322
CPV: 66510000 - Servicios de seguros
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 01/04/2017 fins el 31/03/2018
Import (IVA exclòs): 2.904,14 Euros
IVA: 610,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.514,14 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Caser seguros SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): a28013050
Data d'aprovació: 04/04/2017
Data de formalització: 04/04/2017
Data d'inici: 01/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/03/2018

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic