Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Reforma de nucli de banys del CEIP Es Puig, TM Lloseta

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 012-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 146.140,06 Euros
IVA: 30.689,41 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 176.829,47 Euros
Valor estimat del contracte: 146.140,06 Euros
Durada del contracte: 4 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1180KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3419KB)  
Altres (PDF de 193KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10645/593441/licitacio-del-contr...
Data: 25/04/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/05/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 08/05/2017 a les 12.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desistiment
Resolució (PDF de 307KB)  

Més informació

*** IMPORTANT (26/05/2017) - Desistiment del procediment de contractació. Veure document "Resolució desistiment CEIP Es Puig" ***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears