Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Elaboració d'informes i propostes en matèria de planificació d'iniciatives de gestió pública i d'assistència tècnica i tecnològica per al seu desenvolupament

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 5784
Durada del contracte: 

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Segura Duran Assesors, SA
Data de l'adjudicació provisional: 15/07/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Segura Duran Assesors, SA

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic