Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procediment per a la contractació d'un servei de neteja per a les oficines de l'IBAVI a Palma.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 50.000,00 Euros
IVA: 8.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 58.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 133KB)  
Annex I (PDF de 52KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009161/p52.pdf
Data: 03/11/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009105/mp18.pdf
Data: 21/07/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/07/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 05/08/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: BALEARES DE LIMPIEZA, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 29/09/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: BALEARES DE LIMPIEZA, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic