Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procediment per a l'execució de les obres de rehabilitació de 126 habitatges al Polígon de Llevant.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 815.719,00 Euros
IVA: 57.100,38 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 872.819,38 Euros
Durada del contracte: 8 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 296KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 53KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009182/p22.pdf
Data: 15/12/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009105/p19.pdf
Data: 21/07/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/08/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 21/08/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 09/09/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PALMA DOS 1000, S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 05/10/2009
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 449KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 1190KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: PALMA DOS 1000, S.L.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic