Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació de l'expedient SSCC PA 116/14 dels serveis de suport a usuaris i administració de sistemes del CESIC

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Núm. d'expedient: SSCC MO 380/16
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Serveis de suport a usuaris i administració de sistemes del CESIC
Núm. de l'expedient d'origen: SSCC PA 116/14
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=33152&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 935.526,38 Euros
IVA: 196.460,54 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 1.131.986,92 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2017/2020
Adjudicatari: UTE Informática El Corte Inglés, SA, i Desarrollo de Medios y Sistemas, SL
Data d'aprovació: 05/05/2017
Data de formalització: 08/05/2017
Data d'inici: 08/05/2017
Data prevista d'acabament: 29/03/2020

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 193KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears