Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació 2na de l'expedient SSCC PA 229/2014. Gestió de residus sanitaris i perillosos dels centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears: Lot 1 i Lot 2

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Núm. d'expedient: SSCC MO 85/2017
Núm. de modificació del contracte: 2
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: SSCC MO 85/2017
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=46089
Import de la modificació (IVA exclòs): 24.590,54 Euros
IVA: 6.536,72 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 31.127,26 Euros
Lots: 2
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 1,17 %
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2
Adjudicatari: ADALMO, SL
Data d'aprovació: 02/05/2017
Data de formalització: 04/05/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 80KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears