Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procediment per a l'execució de les obres de 18 habitatges de protecció publica al c/ Capità Vila, Palma.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.822.909,93 Euros
IVA: 127.603,70 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.950.513,63 Euros
Durada del contracte: 20 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 250KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 48KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010001/p34.pdf
Data: 02/01/2010
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009105/p19.pdf
Data: 21/07/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/08/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 10/09/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CONTRATAS Y OBRAS, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 06/10/2009
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 453KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 5818KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CONTRATAS Y OBRAS, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic