Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ibanat.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Núm. d'expedient: 23-2014
Núm. de pròrroga del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ibanat.
Núm. de l'expedient d'origen: 23/2014
Durada de la pròrroga de contracte: Des del 01/04/2017 fins el 31/03/2018
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 30.972,00 Euros
IVA: 2.898,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 33.870,00 Euros
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 50,00 %
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2017: 25.402,50 ¤; 2018: 8.467,50 ¤.
Adjudicatari: Servicio Balear de Prevención, SLU
Data d'aprovació: 02/03/2017
Data de formalització: 03/03/2017
Data d'inici: 01/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/03/2018

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears