Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

subministrament de dues vagonetes de rescat per a SFM

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 10/17
CPV: 34621100 - Vagones de carga
CPV: 34621200 - Vehículos de mantenimiento o de servicio para ferrocarril
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 39.000,00 Euros
IVA: 8.190,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 47.190,00 Euros
Valor estimat del contracte: 39.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 417KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 377KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 19/06/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions:  26/06/2017 a les 13:30h. obertura Sobre nº2 (ofertes tècniques)

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 802KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Més informació

La data de l'obertura de les ofertes econòmiques s'indicarà en aquest perfil de contractant.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Procediments arxivats (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears