Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres d'ampliació del pati del CEIP Miquel Costa i Llobera, TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 019/2017
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 291.911,11 Euros
IVA: 61.301,33 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 353.212,44 Euros
Valor estimat del contracte: 291.911,11 Euros
Durada del contracte: 3 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1236KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 17486KB)  
Documentació complementària (PDF de 385KB)  
Altres (PDF de 190KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1492KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 970KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2717KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 2602KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 1117KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 27/06/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 06/07/2017. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 13/07/2017 a les 12:30 hores. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 31/07/2017. 09:00 HRS. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A04337309
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 260.636,84 Euros
IVA: 54.733,74 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 315.370,58 Euros
Data de l'adjudicació: 08/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 11
Document d'adjudicació (PDF de 728KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA
Data de formalització del contracte: 17/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 260.636,84 Euros
IVA: 54.733,74 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 315.370,58 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 mesos
Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 53878KB)  

Més informació

Aquest contracte està cofinançat en un 50% amb càrrec al PO FEDER 2014-2020 de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/federibisec/ca/actuacions_cofinanciades-84414/ ***NOU 27/06/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. VEURE"ALTRES"*** *** NOU. PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ OC PROCEDIMENT VAD. VEURE "Documentació complementària"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 97KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears