Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de cafè, llet, cacau i sucs en pols mitjançant màquines expenedores

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 677/2017
CPV: 03000000 - Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 12/05/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 5.785,12 Euros
IVA: 1.214,88 Euros
Import (IVA inclòs): 7.000,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Goethe S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07513351
Data d'aprovació: 04/05/2017
Data de formalització: 12/05/2017
Data d'inici: 12/05/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -