Govern de les Illes Balears

Centre Balears Europa (CBE)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contractació d'un servei de neteja per a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brusel·les

Dades generals

Òrgan de contractació: Centre Balears Europa (CBE)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CBE/CNSP - 01/2017
CPV: 90919200 - Servicios de limpieza de oficinas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 15.075,00 Euros
IVA: 3.165,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 18.240,00 Euros
Valor estimat del contracte: 22.612,50 Euros
Durada del contracte: Des del 01/07/2017 amb una durada de 4 anys
Lloc d'execució: Bélgica

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 12335KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 775KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 23/06/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 26/06/2017
Data d'obertura de proposicions: 26/06/2017
Data de proposta d'adjudicació: 29/06/2017

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 452KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Més informació

Licitació deserta perquè no s'ha presentat cap licitador dins el termini

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
Centre Balears Europa (CBE):
C/ del Palau Reial, 17 07001 Palma -
Telèfon 971 78 43 49 - Fax 971 78 43 35 - Correu electrònic