Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de suport tècnic i assessorament al departament de contractació de l'EPRTVIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Ens Públic de RTVIB (IB3)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: EPC 10-17
CPV: 79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 41.000,00 Euros
IVA: 8.610,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 49.610,00 Euros
Valor estimat del contracte: 82.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 8079KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1722KB)  
Documentació complementària (PDF de 3063KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 360KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 265KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 27/06/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 03/07/2017
Data d'obertura de proposicions: 06/07/2017 11:00H
Data d'obertura de proposicions: 11/07/2017 11:00H

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 257KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Procediments arxivats (PDF de 65KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears