Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Sistema d'inactivació de plasma i plaquetes

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 17/0013-00
CPV: 33141000 - Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 427.040,00 Euros
IVA: 89.678,40 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 516.718,40 Euros
Sistema de determinació del preu: per preu unitari
Valor estimat del contracte: 939.488,00 Euros
Durada del contracte: Des del 01/11/2017 fins el 31/10/2018
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 310KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 38KB)  
Correcció d'errades (PDF de 239KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/09/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 18/09/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears