Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Contracte d'obres per a l'execució de la marquesina de l'accés principal de l'estació intermodal de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 13/17
CPV: 45222000 - Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 243.523,14 Euros
IVA: 51.139,85 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 294.662,99 Euros
Valor estimat del contracte: 243.523,14 Euros
Durada del contracte: 5 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 563KB)  
Annex I (PDF de 12378KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general):  31/07/2017 a les 13:00h. obertura Sobre nº2 (ofertes tècniques)

Més informació

La data de l'obertura de les ofertes econòmiques s'indicarà en aquest perfil de contractant.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears