Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte d'obres per a l'execució de la marquesina de l'accés principal de l'estació intermodal de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 13/17
CPV: 45222000 - Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 243.523,14 Euros
IVA: 51.139,85 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 294.662,99 Euros
Valor estimat del contracte: 243.523,14 Euros
Durada del contracte: 5 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 563KB)  
Annex I (PDF de 12378KB)  
Documentació complementària (PDF de 363KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 87KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 637KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 649KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 987KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/2017 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 
Data d'obertura de proposicions: 31/07/2017 a les 13:00h. obertura Sobre nº2 (ofertes tècniques)
Data d'obertura de proposicions: 11/09/2017 a les 12:30 h. obertura Sobre nº3 (ofertes econòmiques)

Formalització

Adjudicatari: AZVI, S.A
Data de formalització del contracte: 30/10/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 211.694,67 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 211.694,67 Euros
Termini d'execució de contracte: 5 MESOS

Més informació

En el dia d'avui, 5/09/2017 s'ha establer la data de l'obertura de les ofertes econòmiques. La data de l'obertura de les ofertes econòmiques s'indicarà en aquest perfil de contractant.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 65KB)  
Formalitzacions (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears