Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Contracte Menor de Servei de creació publicitària de la campanya sobre el Règim Especial Balear

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CMN06 2017 2773
CPV: 79341400 - Servicios de campañas de publicidad
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 16.000,00 Euros
IVA: 3.360,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 19.360,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Diversos criteris
Per a qualsevol dubte o aclariment remeteu consulta al correu electrònic ugecpres@caib.es
Valor estimat del contracte: 16.000,00 Euros
Durada del contracte: Des del 27/06/2017 fins el 09/07/2017
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 409KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/06/2017 a les 12:00
Data límit de presentació d'ofertes: 26/06/2017 a les 12.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears