Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte Menor de Servei de creació publicitària de la campanya sobre el Règim Especial Balear

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CMN06 2017 2773
CPV: 79341400 - Servicios de campañas de publicidad
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 16.000,00 Euros
IVA: 3.360,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 19.360,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Diversos criteris
Per a qualsevol dubte o aclariment remeteu consulta al correu electrònic ugecpres@caib.es
Valor estimat del contracte: 16.000,00 Euros
Durada del contracte: Des del 27/06/2017 fins el 09/07/2017
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 409KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/06/2017 a les 12:00
Data límit de presentació d'ofertes: 26/06/2017 a les 12.00 h

Formalització

Adjudicatari: Disset Consultors SL
Data de formalització del contracte: 05/07/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 12.235,52 Euros
IVA: 3.252,48 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 15.488,00 Euros
Termini d'execució de contracte: 13 dies
Data d'inici: 27/06/2017
Data prevista d'acabament: 09/07/2017

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Formalitzacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears