Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Servei de rentat, higienització i desinfecció de la roba bruta dels centres del Sector Ponent.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: DCASE 2017/21164
CPV: 98312000 - Servicios de limpieza de artículos textiles
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 250.080,00 Euros
IVA: 52.516,80 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 302.596,80 Euros
Sistema de determinació del preu: preu unitari per kilo de roba neta
Valor estimat del contracte: 500,16 Euros
Durada del contracte: Des del 20/10/2017 fins el 19/10/2018
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 653KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2816KB)  
Annex I (PDF de 975KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 25/07/2017 a les 14.30 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears