Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Obres de millora en les instal·lacions de la EBAR d'Es Pujols per a l'augment de petencia.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: CM17080
CPV: 45232431 - Estación de bombeo de aguas residuales
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 1 mes
Import (IVA exclòs): 16.842,91 Euros
IVA: 3.537,01 Euros
Import (IVA inclòs): 20.379,92 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A48062277
Data d'aprovació: 19/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears