Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reparació bomba nº3 del bombament general de Can Picafort.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM17086
CPV: 50511000 - Servicios de reparación y mantenimiento de bombas
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 1 mes
Import (IVA exclòs): 13.528,47 Euros
IVA: 2.840,98 Euros
Import (IVA inclòs): 16.369,45 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Antoni Rebassa, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07699606
Data d'aprovació: 19/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears