Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de manteniment d'equips informàtics, impressores, copiadores.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM17093
CPV: 30200000 - Equipo y material informático
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 19/06/2017 amb una durada de 6 mesos
Import (IVA exclòs): 7.400,00 Euros
IVA: 1.554,00 Euros
Import (IVA inclòs): 8.954,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: INFOARTA, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57316366
Data d'aprovació: 19/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears