Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de manteniment del SAI MGE Galaxy 200 que dóna servei a les oficines de la DGDT

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CMN06 2017/2738
CPV: 50300000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 01/07/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 2.148,69 Euros
IVA: 451,22 Euros
Import (IVA inclòs): 2.599,91 Euros
Adjudicatari: Schneider Electric IT Spain S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B60768512
Data d'aprovació: 19/06/2017
Data de formalització: 19/06/2017
Data d'inici: 01/07/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -