Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contractació de l'accés a una base de dades de programació aèria durant un any

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència de Turisme de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 104/2017
CPV: 72321000 - Servicios de bases de datos con valor añadido
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 18.000,00 Euros
IVA: 3.780,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 21.780,00 Euros
Valor estimat del contracte: 39.600,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 583KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 483KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10672/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 07/07/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: FORWARD DATA SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): NIE X2227918T
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 14.035,00 Euros
IVA: 2.947,35 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 16.982,35 Euros
Data de l'adjudicació: 04/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Document d'adjudicació (PDF de 319KB)  

Anuncis de formalització

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10706/seccio-v-anuncis/475
Data: 07/09/2017
Publicat en: BOIB

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Adjudicacions (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears