Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament, desplaçament i instal·lació de mampares a la seu de la Conselleria de Salut ubicada al carrer de Jesús, 38 A, de Palma.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Salut
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 2017/2590
CPV: 44212329 - Mamparas de seguridad
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 06/06/2017 amb una durada de 117 dies
Import (IVA exclòs): 4.002,65 Euros
IVA: 840,56 Euros
Import (IVA inclòs): 4.843,21 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Balear d'Oficines 2006, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57424210
Data d'aprovació: 06/06/2017
Data de formalització: 06/06/2017
Data d'inici: 06/06/2017
Data prevista d'acabament: 30/09/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears