Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament de un incubador per el Laboratori FIV de l'Hospital Son Llàtzer.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 09/2017
CPV: 33000000 - Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 57.772,00 Euros
IVA: 12.132,12 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.904,12 Euros
Valor estimat del contracte: 57.772,00 Euros
Durada del contracte: Des del 30/09/2017 fins el 02/10/2017
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 375KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 113KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10674/seccio-v-anuncis/475
Data: 27/06/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10672/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/06/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 07/07/2017 a les 14.00 h

Formalització

Adjudicatari: DURVIZ, SL
Data de formalització del contracte: 04/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 57.300,00 Euros
IVA: 12.033,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 69.333,00 Euros

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears