Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició d'una estació de treball per edició de vídeo

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CMN06 2017 2407
CPV: 32333000 - Aparatos de grabación o reproducción de vídeo
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 30/05/2017 fins el 30/07/2017
Import (IVA exclòs): 4.400,00 Euros
IVA: 924,00 Euros
Import (IVA inclòs): 5.324,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: VSN Vídeo Stream Network, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B62551205
Data d'aprovació: 30/05/2017
Data de formalització: 30/05/2017
Data d'inici: 30/05/2017
Data prevista d'acabament: 30/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic