Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Obres en la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials en la zona annexa al pavelló d'arts marcials al Poliesportiu Príncipes de España.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: CMN06/2017/2779
CPV: 45232400 - Obras de alcantarillado
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 20/06/2017 fins el 18/10/2017
Import (IVA exclòs): 8.052,35 Euros
IVA: 1.690,99 Euros
Import (IVA inclòs): 9.743,34 Euros
Adjudicatari: AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): a07115934
Data d'aprovació: 20/06/2017
Data de formalització: 20/06/2017
Data d'inici: 20/06/2017
Data prevista d'acabament: 18/10/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears