Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de manteniment de les instal·lacions de detecció i alarma d'incendis a l'Hospital General i a l'Hosptial Psiquiàtric, dependents del Sector Ponent.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: DCMSE 2017/21606
CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 06/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 5.990,38 Euros
IVA: 1.257,98 Euros
Import (IVA inclòs): 7.248,36 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: PREFOC COEMRCIAL DE L'EXTINTOR S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07300858
Data d'aprovació: 06/06/2017
Data de formalització: 06/06/2017
Data d'inici: 06/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears