Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Reforma dels nuclis de banys de l'edifici de primària del CEIP Bartomeu Ordines, TM Consell

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 027-2017
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 99.847,00 Euros
IVA: 20.967,87 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 120.814,87 Euros
Valor estimat del contracte: 99.847,00 Euros
Durada del contracte: 3 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1182KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3617KB)  
Documentació complementària (PDF de 320KB)  
Altres (PDF de 153KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1536KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1856KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 2699KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 4031KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 2161KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 1063KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 12/07/2017 a les 12.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 19/07/2017. NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 25/07/2017 a les 10:45 hores. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 31/07/2017. 09:30 HRS. PÚBLICA

Adjudicació

Adjudicatari: ANTONI GOST SOCIAS S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07606619
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 94.350,00 Euros
IVA: 19.813,50 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 114.163,50 Euros
Data de l'adjudicació: 08/09/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 8
Document d'adjudicació (PDF de 248KB)  

Formalització

Adjudicatari: ANTONI GOST SOCIAS SL
Data de formalització del contracte: 13/09/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 94.350,00 Euros
IVA: 19.813,50 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 114.163,50 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 MESOS

Informació sobre la formalització del contracte (PDF de 38000KB)  

Més informació

***NOU. PUBLICACIÓ D'EMPRESES PRESENTADES. VEURE "ALTRES"*** *** NOU. PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ OC PROCEDIMENT VAD. VEURE "Documentació complementària"***

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 98KB)  
Adjudicacions (PDF de 128KB)  
Formalitzacions (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic