Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Servei de transport de subministraments i retirada de residus al parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Núm. d'expedient: 15-2015-1
Núm. de pròrroga del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Servei de transport de subministraments i retirada de residus al parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
Núm. de l'expedient d'origen: 15-2015
Durada de la pròrroga de contracte: Des del 01/07/2017 fins el 30/06/2018
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 70.000,00 Euros
IVA: 14.700,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 84.700,00 Euros
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 100,00 %
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: Inclòs l'IVA, 2017: 42350 ¤ i 2018: 42350 ¤.
Adjudicatari: Ona i Mar, Serveis Marítims, SL
Data d'aprovació: 18/05/2017
Data de formalització: 26/06/2017
Data d'inici: 01/07/2017
Data prevista d'acabament: 30/06/2018

Documentació general

Resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte (PDF de 109KB)  

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears