Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reparació del sistema d'aire de la primera planta del centre de Salut de Palma Nova

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2017/21594
CPV: 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 14/06/2017 amb una durada de 30 dies
Import (IVA exclòs): 2.700,00 Euros
IVA: 567,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.267,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: INTECSA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07151855
Data d'aprovació: 12/06/2017
Data de formalització: 13/06/2017
Data d'inici: 14/06/2017
Data prevista d'acabament: 13/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears