Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Adquisició d'un tractor de potència superior a 150 CV.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 01-2017
CPV: 16700000 - Tractores
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 34.710,74 Euros
IVA: 7.289,26 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 42.000,00 Euros
Valor estimat del contracte: 34.710,74 Euros
Durada del contracte: 30 dies
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 535KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 212KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10676/seccio-v-anuncis/475
Data: 01/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 21/07/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 93KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears