Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Redacció del projecte d'execució, assistencia tècnica i coordinació de seguretat i salut per a la remodelació del paseig marítim del port de Sant Antoni de Portmany

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM-43/17-SE
CPV: 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 03/07/2017 amb una durada de 35 dies
Import (IVA exclòs): 17.500,00 Euros
IVA: 21.175,00 Euros
Import (IVA inclòs): 38.675,00 Euros
Adjudicatari: GRADUAL INGENIEROS,S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57928038
Data d'aprovació: 15/06/2017
Data de formalització: 30/06/2017
Data d'inici: 03/07/2017
Data prevista d'acabament: 14/08/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears