Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Substitució de dues enfriadoras al Centre de Salut de Binissalem

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: 2017/21844
CPV: 45330000 - Trabajos de fontanería
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 30/06/2017 amb una durada de 60 dies
Import (IVA exclòs): 23.297,00 Euros
IVA: 4.892,37 Euros
Import (IVA inclòs): 28.189,37 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: INSTALACIONES TÉCNICAS DE MALLORCA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07151855
Data d'aprovació: 28/06/2017
Data de formalització: 29/06/2017
Data d'inici: 30/06/2017
Data prevista d'acabament: 28/08/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears