Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Procediment contractació execució de les obres de 24 habitatges de protecció pública, equipament escolar i aparcaments a Ferreries.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 3.105.525,17 Euros
IVA: 217.386,76 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.322.911,93 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 252KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 44KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009139/p19.pdf
Data: 22/09/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009108/mp48.pdf
Data: 25/07/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/08/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 07/08/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 14/08/2009
Data de proposta d'adjudicació: 19/08/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTR. ELÉCTRICAS SA
Data de l'adjudicació provisional: 19/08/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 46KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 49KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTR. ELÉCTRICAS SA

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic