Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'un impedanciómetro per utilitzar en les consultes d'otorinolaringologia del nou hospital Can Misses (ASEF)

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: ECMSU2017/21587
CPV: 33190000 - Instrumentos y aparatos médicos diversos
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 05/06/2017 fins el 05/06/2017
Import (IVA exclòs): 3.233,30 Euros
IVA: 678,99 Euros
Import (IVA inclòs): 3.912,29 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A08612061
Data d'aprovació: 05/06/2017
Data de formalització: 05/06/2017
Data d'inici: 05/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears